Informació de protecció de dades d’inscripció als esdeveniments 1

Who is the controller for your personal data?

The controller for your data is "Fundació TecnoCampus Mataró Maresme"

Contact information: Av. D'Ernest Lluch, 32 08304 MATARÓ

Contact Data Protection Officer: rgpd@tecnocampus.cat

Why do we process your data and what is the legal ground for that processing?

La informació que sol·licitem en el formulari d’alta, com ara el nom, cognoms i correu electrònic, ens permetrà gestionar la vostra inscripció i trametre-us actualitzacions. Tractem les vostres dades en virtut de la relació de naturalesa contractual que genera la vostra inscripció a l’esdeveniment per a les finalitats següents: a .- Alta a l’esdeveniment: En la inscripció a aquesta activitat fem servir les vostres dades en virtut de la relació de naturalesa contractual que genera la vostra inscripció. La legitimació per gestionar l’alta d’usuari o usuària a la plataforma és l’execució d’un contracte que es materialitza amb l’acceptació de les condicions del servei. b .- Enviament d’informació: Agenda pot enviar informació sobre l’esdeveniment a través del correu electrònic indicat per l’usuari o la usuària si hi ha consentit.

How long will we retain your data?

1.- Les dades relacionades amb l’alta d’usuaris o usuàries a l’activitat es conservaran durant la vigència de l’esdeveniment. 2.- Les dades relacionades amb la certificació de l’assistència i/o aprofitament de l’esdeveniment es conservaran indefinidament tret que us oposeu al tractament o exerciu el dret de supressió. En aquest cas, renuncieu expressament a la possibilitat d’acreditar en el futur la participació i/o al fet que l’organització pugui verificar-la davant de qualsevol tercer. 3.- Les dades relacionades amb la captació de fotografies i/o vídeo per a la seva divulgació pública es tractaran per a aquesta finalitat fins que es retirin d’espais públics i després s’incorporaran al nostre arxiu històric. En tot cas, una vegada que finalitzi el tractament les dades, es conservaran bloquejades únicament a la disposició d’autoritats, jutges o tribunals per un període mínim de tres anys a partir d’aquella data.

Recipients of your data.

No cedim les vostres dades personals. Utilitzem l’eina per a la creació i difusió d’esdeveniments facilitada per SYMPOSIUM (av. Alcalde Barnils, núm. 64, 08190 Sant Cugat del Vallès. Barcelona CIF: B66313776) que ens presta serveis amb les garanties previstes pel Reglament (UE) 2016/679 i a qui hem autoritzat a emmagatzemar les vostres dades en serveis al núvol al territori de la Unió Europea amb totes les garanties del Reglament General de Protecció de Dades.

How can you exercise your rights?

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició al tractament i/o revocar el consentiment mitjançant els procediments següents: a .- Mitjançant un enviament al correu electrònic des d’un compte oficial de/d’ Agenda o des del mateix compte de correu indicat durant la inscripció a l’esdeveniment. b.- Mitjançant escrit postal dirigit a Av. D'Ernest Lluch, 32 08304 MATARÓ . Aquest escrit haurà d’anar acompanyat de documentació que acrediti la vostra identitat o la representació de la persona interessada i, si escau, que justifiqui la vostra sol·licitud.

Who protects your rights?

Agència Espanyola de Protecció de Dades

Which rules do we apply?

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Cookie Policy

What are cookies?

Cookies are files that can be downloaded to your computer through websites. They are tools that play an essential role in providing many information society services. Among other things, they allow a website to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their device and, depending on the information obtained, they can be used to recognise the user and improve the service offered.

Types of cookies

Based on the entity that manages the domain from where cookies are sent and processes the data obtained, there are two types of cookies: first-party cookies and third-party cookies.

There is also a second classification according to the length of time they remain stored in the user’s browser. They can either be session cookies or persistent cookies.

Finally, there is another classification with five types of cookies based on the purpose for which the data obtained is processed: technical cookies, personalisation cookies, analysis cookies, advertising cookies and behavioural advertising cookies.

Which cookies does Tecnocampus use?

Tecnocampus uses the necessary cookies to ensure that the user has a satisfactory experience when browsing our website, so that they can move freely, access areas safely, etc.

We use third-party cookies from Google Analytics in order to compile statistics on the traffic and volume of visits we receive to this website. The table below shows information about these cookies, such as their purpose and duration.

We also use cookies from Symposium that allow us to....

With whom do we share the data obtained through cookies?

We never share the data on our users from the comments or emails that we receive with anyone and nor are they used for marketing purposes.

Configure cookies